Home | FanKlub | Download | FAQ | Sklep GSM | Forum | Top 10 Siemens | Logo | Leżajsk
          Main
   FanKlub
   Opisy telefonów
   Testy użytkowe
   Porównania telefonów
   Opinie użytkowników
   Top 10 Siemens
   Serwisy Siemensa
   Download
   FAQ
   Forum dyskusyjne
   Giełda
   Linki
   Zakupy
   Members Area
   Urządzenia - Simlock
   Sklep GSM
 
          Artykuły
   Porady i sztuczki
   Update, naprawy
   Tuning
   Inne
 
          Multimedia
   Dzwonki [melodie]
   Dzwonki SMSem
   EMS
   Logo SMSem
   Logo
   Animacje
   Schematy kolorów
   Tapety
   E-booki
 
          Reklama
  
 
          Copyrights
     W niniejszym serwisie wszystkie artykuły, elementy graficzne, cały layout strony oraz pozostałe elementy (z wyłączeniem zdjęć telefonów komórkowych, które pochodzą w większości z archiwum firmy Siemens, do której należą prawa autorskie, publikowane są na łamach serwisu w celu identyfikacji modelu) objęte są prawami autorskimi. Jeśli przy danym artykule nie napisano kto jest autorem tekstu (zawsze na początku lub na końcu materiału) to znaczy, że autorem jest Adam Milczarek, redaktor serwisu Siemens Fanklub. Wszystkie elementy graficzne wchodzące w skład szaty graficznej wykonane są przez redaktora serwisu.
     Kopiowanie w częśsci lub całości materiałów oraz publikacja możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą jego autora. Dopuszczalne jest zapisywanie materiałów na dysku twardym lecz tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Co rozumiem przez zwrot "na własne potrzeby"? Podam na przykładzie aby było łatwiej. Wykonując upgrade oprogramowania w telefonie można zapisać na dysk instrukcję tej operacji ale tylko do wykonania danej operacji. Publikacja oraz sprzedaż są surowo zabronione.
     Wszystkie materiały (artykuły, szata graficzna i inne) objęte są ustawą "O ochronie praw autorskich i praw pokrewnych". Osoby lub firmy nie stosujące się do powyższych zasad i przepisów będą ścigane i zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Fragment ustawy "Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r."
Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
2) plastyczne,
3) fotograficzne,
4) lutnicze,
5) wzornictwa przemysłowego,
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
7) muzyczne i słowno-muzyczne,
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
9) audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną.
4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.
Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. (...)

Pełny tekst ustawy dostępny jest np. tutaj.

     Aby rozwiać wątpliwości wielu osób powiem, że w Internecie tak samo jak w "prawdziwym" świecie obowiązują prawa autorskie i należy ich przestrzegać. Aby uniknąć kłopotów zawsze zapytaj autora o pozwolenie na skopiowanie. Podaj także gdzie ma znaleÂĄć się materiał oraz jaką ma pełnić rolę.
     Nazwy firm oraz oznaczenia modeli telefonów użyte są w celu identyfikacji firmy/produktu i są zastrzeżone przez ich producentów.
Wszelkie instrukcje zawarte na stronie umieszczone są w celach informacyjnych. Za wszelkie szkody materialne i starty finansowe wywołane nieprawidłowym korzystaniem z informacji zawartych w serwisie nie ponosimy odpowiedzialności.

Czy mogę wykorzystać "znalezione" w sieci zdjęcia, ilustracje, "gify" na własnej stronie internetowej?

Podstawa prawna: prawo autorskie

     Zgodnie z art. 1 prawa autorskiego każdy twórczy przejaw działalności człowieka o indywidualnych charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, stanowi utwór i podlega ochronie przewidzianej w ustawie. Nie ma przy tym znaczenia jego wartość, przeznaczenie i sposób wyrażania. W związku z powyższym większość znajdujących się w sieci różnego rodzaju zdjęć, ilustracji, elementów graficznych itd., będą to utwory w rozumieniu prawa autorskiego i z tego tytułu będą podlegać ochronie na zasadach określonych w ustawie. Samowolne skopiowanie ich i umieszczenie na własnej stronie internetowej będzie stanowiło naruszenie prawa autorskiego.

     Osobiste prawa autorskie do tych utworów zawsze przysługują twórcy utworu. Majątkowe prawa autorskie powstają z nielicznymi wyjątkami pierwotnie na rzecz twórcy, mogą jednak zostać przeniesione na inny podmiot w drodze dziedziczenia lub umowy stron. Tak więc podmiotem majątkowych praw autorskich może być inna osoba niż twórca utworu. Ponadto majątkowe prawa autorskie do danego utworu, nie muszą należeć do właściciela strony na jakiej jest on prezentowany. Właściciel (twórca) strony często nabywa jedynie licencje (bez możliwości sublicencjonowania) na używanie danego utworu (zdjęcia, ilustracji) na swojej stronie.

     A zatem chcąc wykorzystać dany utwór na własnej stronie www, należy najpierw dowiedzieć się do kogo należą majątkowe prawa autorskie do danego utworu i następnie skontaktować się z uprawnionym. Możemy nabyć od niego majątkowe prawa autorskie do interesującego nas utworu lub co jest znacznie częstszą praktyką prawo do korzystania z utworu w określonym zakresie (licencja). Licencja może zostać nam udzielona bezpłatnie. Można spotkać w sieci serwisy udostępniające za darmo np. ikony, zdjęcia, czcionki itp. Na stronach takich serwisów najczęściej znajdziemy postanowienia umowy licencyjnej określającej warunki korzystania z oferowanych utworów. Pamiętajmy więc, że decydując się skorzystać z oferty danego serwisu, przystajemy na warunki określone w umowie licencyjnej.

     Ponadto należy wskazać na możliwość korzystania z umieszczonych w sieci utworów w ramach dozwolonego użytku publicznego. W szczególności w konkretnych przypadkach zastosowanie znaleÂĄć mogą przepisy dotyczące prawa przedruku (art. 25 pr.aut) oraz prawa cytatu (art. 29 pr. aut). Z tytułu korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z art. 34 pr. aut. twórcy przysługuje wynagrodzenie jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie. Korzystanie z utworu w ramach dozwolonego użytku może odbywać się jedynie za wskazaniem tytułu i ÂĄródła utworu.

     Oczywiście powyższe uwagi nie będą dotyczyć elementów nie stanowiących utworu i tym samym nie podlegających ochronie autorskoprawnej. Niemniej jednak nawet w przypadku gdy dany element nie będzie podlegał ochronie autorskoprawnej, przed wykorzystaniem go na własnej stronie www, każdorazowo należy zastanowić się nad oceną takiego czynu na gruncie innych regulacji prawnych (np. ochronienie dóbr osobistych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o znakach towarowych).
Powyższy artykuł w całości pochodzi z serwisu www.prawnik.net.pl i został umieszczony za zgodą autora.

Urządzenia - Simlock | Prywatność | Copyrights | Redakcja | Reklama | Motoryzacja, Car Audio | Siemens Cell Phone | Free Downloads
..::Copyright © 2000 - 2007 by fks.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone::..